×
Uploade en cykel Se efterlyste / Lost Se fundne / Found Se genbrug / Recycle Se kort / See Map Se alle cycler / All bikes Nyeste Cykler / Latest bikes Avanceret Søgning / Advanced search
 
×
Hej .
Min profil / My profile Mine registerede / My registered bikes Mine efterlyste / My lost bikes Mine fundne / My Found bikes Mine genbrug / My Recycled bikes Opdater min profil / Update profile log Out
go top arrow
Centrale Aktører

HvisCykel som samarbejdsplatform:

Der er mange aktører eller interessenter i den danske cykelkultur. Herunder naturligvis cyklisterne selv og deres organisationer. Kommuner, der leverer cykelstier, sikkerhed og cykelparkering. Staten, som ønsker flere cykler til gavn for trængsel og folkesundheden. Forsikrinsbranchen, der udbetaler millioner af kroner til bestjålede cyklister. Politiet som principielt skal efterforske cykeltyverier, men reelt ikke kan overskue opgaven. Desuden producenter og distributører, herunder de store forretningskæder og mange andre.

Vores sigte med Hviscykel er at bringe disse aktører sammen, da alle bør have en fælles interesse i, at cykeltyverier mindskes. Om ikke andet så for at opretholde lov og orden, samt sikre mobiliteten i samfundet - og undgå gamle rustne cykellig på gader og stræder.

HvisCykel er parat til at tage cyklen ved gedebukkehornene og lancere en social og brugerdreven løsning med nye organiseringsformer og partnerskaber. Det vi trænger til, er et paradigmeskifte væk fra en flegmatisk accept af cykeltyveri til en ny dagsorden, hvor vi alle arbejder sammen for at sikre, at vi fortsat er verdens bedste cykelland.

Et skridt på vejen til at cykle os ud af den nuværende grå-zone er, at skabe større transparens omkring cyklers ejerskab. HvisCykel sammenkører derfor sit cykelregister med Rigspolitiets stelnummerregister samt det internationale cykelregister, Bikeindex.

 

Kommuner og skoler

Transport cykling er et vigtigt værktøj til at begrænse trængsel, ventetid, forurening og ulykker blandt andet  nær skoler. Samtidig er cykling image skabende og er et billede på en innovativ by i bæredygtig udvikling.

Besparelser for Kommuner og skoler indeholder :

 • Renhold, oprydning af offentligt tilgængeligt rum.
 • Besparelser pr. funden og redistribueret cykel.
 • Et skridt på vejen til at blive verdens bedste cykelby - image og innovativ cykelby.

Skolernes fordele:

 • Børnene lærer om Genbrug og bæredygtighed
 • Børnene lærer at passe på egen cykel og kammeraternes Cykel 
 • Børnene lærer, at det er ikke ok at stjæle en cykel 
 • Børnene lærer om god og dårlig trafikadfærd  

HvisCykel vil i samarbejde med Kommune og skole, imødekomme ovenstående besparelser og skolens fordele ,og være med til at skabe en god og positiv cykelkultur.

Politi, Hittegodskontorer, Rigspolitiet og Stelnummerregister

Politiet og Hittegodskontoret kan med fordel samarbejde med HvisCykel: 
 • Spare tid på at opklare en forsvundet cykel, da borgeren kan efterlyse cykel på HvisCykel
 • Kan anvende HvisCykel cykelregister, da borgeren præventivt har registreret cyklen på HvisCykel
 • Ved hjælp af "frigør" kategorien på HvisCykel, kan politiet overveje om denne kategori kan samarbejde med hittegodskontoret og politiaktionen.
 • Politiet kan opklare organiseret kriminalitet med HvisCykel.
 • Lette arbejdet for hittegodskontorerne  som er overbebyrdet med antallet af cykler, som skal registerreres og aldrig bliver afhentet
 • HvisCykel kan hjælpe med at udbygge systemet til en offentlig tinglysning.

Borgere og Cyklister

Cykel-søgemaskinen HvisCykel muliggør, at cykelbrugerne selv kan løse problematikken om Danmarks mange forsvundne og fundne cykler.

Det som HvisCykel kan gøre for dig som borger:
 • Mindske og forhindre cykeltyveri og ligegyldighed  
 • Gratis social cykelforsikring 
 • HviCykel ønsker at efterladte cykler hurtigt kan fjernes og bringes tilbage til rette ejer. 
 • Gøre cykling til en respekteret, populær og sikker transportform
 • Forlænge cyklers brugstid - genbruge i langt større grad
 • Gøre det muligt at have en god cykel og parkere den i det offentlige rum

Producenter & Distributører

 • Cykling bliver ved med at være en populær transportform i Danmark
 • At borgere tør og ønsker at købe en ny god cykel istedet for en billig supermarkedscykel

Forsikring og Pension (brancheorganisation)

 • Arbejder på et initiativ for værdiregistrering hvor cykler indgår
 • Cykler er underpriorietret og branchen gør intet aktivt for at begrænse cykeltyverier
 • Branchen udbetaler ca. 250 millioner årligt i cykelforsikring

Dansk Cyklist Forbund

Fordele ved at samarbejde med HvisCykel: 

 • Cykeltyveri er et national problem. Med HvisCykel kan i være med til at alle i Danmark for en gratis social cykelforsikring 
 • HvisCykel tør at tænke ud af boksen 
 • HvisCykel laver cykelaktiviteter ikke kun for sjælland men for hele Danmark 
 • I kan samarbejde med HvisCykel og repræsentere en cykelkultur, der går ind for mangforholdighed, respekt og ligeværdighed i forhold til cykling.  

Forbruger Rådet

 • Forbrugerklagenævnet kan sammen med HvisCykel, samarbejde om at forlænge cyklens levetid 
 • Det er muligt med HvisCykel at registrere, hvor cyklen befinder sig lige nu, og derved undgå forvirring over hvem, der har ansvaret for cyklen. I kan ved hjælp af HvisCykel følge cyklens livscyklus også under reperation af cyklen på værkstedet. Tag et billede af cyklen, hvor den befinder sig nu og uploade den på Hviscykel.dk.

Politikere og Lovgivning

Politiske mål i Københavns kommune:

 • 90% af borgerne i 2025 skal føle sig trygge i trafikken 
 • 80% af borgerne i 2025 skal opleve en positiv cykelkultur 
 • 50% skal tage cyklen til arbejde eller i skole inden 2015
 • Antal tilskadekommende cyklister skal halveres inden 2015

DSB og andre transport selskaber

 • Et samarbejde med HvisCykel kan være med til at mindske CO2 udslippet 
 • Med HvisCykel vil flere tage cyklen med i toget, da HvisCykel gør sikker trafikadfærd propulært 
 • Flere vil stille deres cykler på stationen, da det med HvisCykeler muligt at tage et billede af, hvor cyklen er lige nu, og uploade den på Hviscykel.dk

Forsikrings Branchen

 • Ønsker at modvirke cykeltyverier og dermed leve op til virksomhedens samfundsansvar (CSR)  
 • Udbetaler ca. 250 millioner kr. i cykelforsikringspræmier pr. år
 • Ønsker at begrænse cykelkriminalitet og udbetaling af præmier
 • Ønsker at komme forsikringssvindel til livs (det anslås til at være ca 15% på cykler, da tyveriet aldrig efterforskes)
 • Kritiseris for ikke at gøre noget aktivt for at dæmme op for cykeltyverier

 Politi og Rigspoliti

 • Har ikke kapacitet til at beskæftige sig med cykelkriminalitet
 • Politiet bruger betydelige ressourcer på registrering og administration af fundne cykler
 • Rigspolitiet administrerer stelnummerregisteret (register over stjålne cykler)
 • Der har været et offentligt ønske om at stelnummerregisteret skal offentliggøres for bla. at dæmme op for hæleri
 • Politiet beskæftiger sig kun med cykelkriminalitet når der er tale om organiseret transport af cykler