×
Uploade en cykel Se efterlyste / Lost Se fundne / Found Se genbrug / Recycle Se kort / See Map Se alle cycler / All bikes Nyeste Cykler / Latest bikes Avanceret Søgning / Advanced search
 
×
Hej .
Min profil / My profile Mine registerede / My registered bikes Mine efterlyste / My lost bikes Mine fundne / My Found bikes Mine genbrug / My Recycled bikes Opdater min profil / Update profile log Out
go top arrow
Forventede Resultater

De forventede resultater og effekter ved at introducere HvisCykel er:

  

 •       At sætte cykeltyverier samt forsvundne, fundne og skrottede cykler på dagsordenen
 •         At introducere en offentlig online tinglysning
 •       At gøre det mere risikofyldt og upopulært at begå cykelkriminalitet 
 •       At sikre mere cykeltrafik og bæredygtig mobilitet ved at tilvejebringe cykler til rette ejer 
 •       At medvirke til at cyklen bliver et mere trygt og pålideligt transportmiddel
 •       At medvirke til at cyklister og cykler får samme juridiske status som biler og bilister
 •       At cyklister respekteres som ligeværdige trafikanter og ikke potentielle ofre for tyveri
 •         At gøre det let tilgængeligt at efterlyse cykler online
 •         At gøre det let tilgængeligt at publicere fundne cykler online
 •         At reducere uheld  -  færre cykelvrag i gadebilledet vil mindske risici for trafikanter
 •       At mindske "fuldemands-plendlen" på stjålne cykler, uden lys, og få færre uheld 
 •         At forbedre fremkommeligheden – cykelen er der, hvor cyklisten efterlod den  
 •       At forøge opklaringsprocenten for cykeltyveri med 2% det første år   
 •         At sikre at cykler bliver brugt længere og genbruges mere 
 •         At reducere import af cykler (billige cykler), samt øge salget af kvalitetscykler 
 •         At overvåge og opklare organiseret cykelkriminalitet

 

At Få flere cyklister på cykelstien

 

 

·