×
Uploade en cykel Se efterlyste / Lost Se fundne / Found Se genbrug / Recycle Se kort / See Map Se alle cycler / All bikes Nyeste Cykler / Latest bikes Avanceret Søgning / Advanced search
 
×
Hej .
Min profil / My profile Mine registerede / My registered bikes Mine efterlyste / My lost bikes Mine fundne / My Found bikes Mine genbrug / My Recycled bikes Opdater min profil / Update profile log Out
go top arrow
Samarbejd og partnerskaber


Vi samarbejder med mennesker som ønsker at skabe en sikker og bæredygtig cykelkultur i Danmark.

Der er mange forskellige organisationer, virksomheder og enkelt personer som deler vores visioner (link) og ønsker at arbejde aktivt for;

 
  • At gøre cykling en respekteret, populær og (drifts)sikker transportform
  • At mindske tyveri, ligegyldighed og overforbrug
  • At forlænge cyklers brugstid, samt genbruge i langt større grad end i dag
  • At gøre det muligt at have en god kvalitets cykel og parkere den i det offentlige rum

 

For at blive partner eller opdatere dine oplysninger, skal du først logge ind / To become a partner or update your information please login first

Log på / Login
 

Hviscykel.dk som samarbejdsplatform

 
Der er mange aktører eller interessenter i den danske cykelkultur. Herunder naturligvis cyklisterne selv og deres organisationer. Kommuner, der leverer cykelstier, sikkerhed og cykelparkering. Staten, som ønsker flere cykler til gavn for trængsel og folkesundheden. Forsikringsbranchen der udbetaler millioner af kroner til bestjålne cyklister. Politiet som principielt skal efterforske cykeltyverier, men reelt ikke kan overskue opgaven. Og cykel producenter og distributører, herunder de store forretningskæder og mange andre mennesker som elsker cykler.
 
Sigtet med Hviscykel er at bringe disse aktører sammen, da alle har en fælles interesse i, at cykelkriminalitet mindskes - for at opretholde lov og orden, samt sikre mobiliteten i samfundet - og undgå at gamle rustne cykel flyder på gader og stræder.
Hviscykel.dk tager cyklen ved styret og lancerer en social og brugerdreven løsning med nye organiseringsformer og partnerskaber. For det trænger vi til, et paradigmeskifte væk fra en flegmatisk accept af cykeltyverier til en ny dagsorden, hvor alle interessenter samarbejder for at sikre at Danmark fortsat er verdens bedste cykelland.
 
Et skridt på vejen til at cykle os ud af den nuværende grå-zone er, at skabe større transparens omkring cyklers ejerskab. Offentliggørelse af rigspolitiets stelnummerregister i 2014 er et skridt på vejen, og sammen med brug af hviscykel.dk database og lokaliseringsværktøj vil cykeltyverier blive begrænset med din og jeres aktive hjælp.
 
START MED AT REGISTRERER DINE OG FAMILIENS CYKELER.